Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů

Politika soudržnosti EU přispívá k udržitelnému růstu podporou vodohospodářství a odpadového hospodářství a tím, že prosazuje inovativní čisté technologie šetrné k životnímu prostředí a také opatření cílená na ochranu vzduchu, biologické rozmanitosti a přírody.

Strukturální a investiční fondy EU pomáhají chránit přírodní bohatství, například vodu, přírodu a biologickou rozmanitost, čistý vzduch či suroviny. Toto úsilí zahrnuje investice do infrastruktury potřebné pro čištění odpadních vod a odpadové hospodářství (například recyklaci), ale také opatření zaměřená na monitorování stavu životního prostředí či rozvoj zelené infrastruktury. V rámci této činnosti představuje životní prostředí zdroj hospodářského růstu a příležitost ke vzniku nových pracovních míst.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020