Vzdělávání a odborná příprava

Politika soudržnosti EU investuje do rozvoje lidských dovedností a talentů, které jsou klíčové k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti Evropy. Je rovněž zásadně důležitá pro podporu sociální soudržnosti – umožňuje všem občanům využívat širší a lepší nabídku pracovních míst.

Vzdělávání a odborná příprava je jednou z jedenácti priorit politiky soudržnosti na období 2014–2020 („tematický cíl 10").

Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) podporují činnosti, které pomáhají:

  • modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy, včetně investic do vzdělávací infrastruktury;
  • snižovat míru předčasného ukončování školní docházky;
  • prosazovat lepší přístupnost a vyšší kvalitu vzdělání pro všechny, od primární až po terciální stupeň;
  • zlepšovat přístup k celoživotnímu vzdělávání;
  • posilovat systémy odborného vzdělávání a přípravy.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020