Politika hospodářské soutěže

Další nástroje

 

Financování politiky soudržnosti a regionální politiky musí případně dodržovat pravidla státní podpory.

Článek 107 Smlouvy o fungování EU pdf zakazuje opatření státní podpory, která

a) zahrnují převod státních prostředků
b) poskytují podnikům hospodářskou výhodu
c) narušují hospodářskou soutěž tím, že selektivně zvýhodňují určité příjemce, zatímco ostatní nikoli
d) ovlivňují obchod mezi členskými státy EU

Další podrobnosti viz Příručka k pravidlům státní podpory pdfEnglish.

Další informace

  • Internetové stránky GŘ pro hospodářskou soutěž týkající se státních podpor English
  • Reakce politiky soudržnosti na hospodářskou kriziDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk