Adaptace na změny klimatu a prevence rizik

Evropské regiony budou stále více konfrontovány s různými dopady změny klimatu. Zatímco 7 % obyvatel Unie žije v oblastech náchylných k povodním, zhruba 9 % obyvatel žije naopak v oblastech, kde ročně více než 120 dní neprší. Spojené dopady změny klimatu budou vyvolávat závažné otázky týkající se obecně kvality života občanů EU, ale v některých regionech EU přinesou problémy konkrétním sektorům, například v oblasti turistického ruchu a zemědělství.

Politika soudržnosti hraje významnou úlohu při podpoře úsilí o prevenci rizik v zájmu adaptace na současné i budoucí dopady změny klimatu. Politika soudržnosti podporuje opatření směřující k adaptaci, a to podporou přístupů vycházejících z konkrétních ekosystémů, rozvojem nové infrastruktury či doplňováním infrastruktury stávající. Navíc přispívá k rozvoji odolnosti vůči pohromám na regionální a místní úrovni a též vůči jiným druhům rizik.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020