Témata

Financování v rámci politiky soudržnosti EU podporuje projekty v celé řadě oblastí.

Financování v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 se soustředí na jedenáct tematických cílů. Čtyři z nich představují klíčové priority Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Kromě toho EU financuje projekty v celé řadě dalších oblastí a podporuje nejzranitelnější regiony.

Tematické cíle EFRR

Další informace o klíčových prioritách finanční podpory v rámci regionální politiky:

Členské státy a regiony musí vyčlenit určitý podíl prostředků v rámci EFRR přinejmenším na dvě z těchto klíčových priorit:

  • nejméně 80 % prostředků z EFRR v případě rozvinutějších regionů,
  • nejméně 60 % prostředků z EFRR v případě přechodových regionů,
  • nejméně 50 % prostředků z EFRR v případě méně rozvinutých regionů.

Další tematické cíle

Další informace o financování sedmi zbývajících tematických cílů:

Další pole působnosti

Politika soudržnosti EU dále finančně podporuje projekty v následujících oblastech a pomáhá tak dosahovat cílů strategie Evropa 2020 v oblasti podpory inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění:

Řešení konkrétních potřeb některých regionů a komunit

EU přijímá konkrétní opatření na podporu některých regionů a komunit: