Týká se to i mého regionu?

Určitě, politika soudržnosti se vztahuje na všechny regiony EU. Většina finančních prostředků je však nasměrována tam, kde je jich zapotřebí nejvíce: do regionů s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU.

Další nástroje

 

Jak jsou regiony vymezeny? EU při své regionální politice používá systém NUTS, který každou zemi rozděluje do tří úrovní statistických jednotek (regiony NUTS), a to podle počtu obyvatel.

Kritéria týkající se počtu obyvatel pro jednotlivé úrovně NUTS:

Úroveň Nejméně Nejvýše
Úroveň NUTS 1 3 miliony 7 milionů.
Úroveň NUTS 2 800 000 3 miliony
Úroveň NUTS 3 150 000 800 000

Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020

Úplné znění předpisů na Eur-Lex - Způsobilé oblasti


Eligibility 2014-2020

mapa : Strukturální fondy 2014-2020 způsobilost pdf


Eligibility 2014-2020

mapa : Politika soudržnosti způsobilost 2014-2020 pdf