#EUinmyregion 2019 - Případové studie ve formě videa

Další nástroje

 

Pošlete fotku a videozáznamy vašeho projektu a získejte minutové video

20 projektů získá šanci na výhru videa s profesionální produkcí. Tyto případové studie ve formě minutového videa budou vysvětlovat podstatu projektu a bude je možné snadno sdílet na webové stránce nebo na sociálních sítích. Příběhová linka by se měla řídit níže uvedenými kroky. Skript poskytnutý projektem / řídícím orgánem bude znázorněn v krátkém videu jako je toto:

Uchazeči prostřednictvím služby wetransfer zašlou:

  • 5-10 kvalitních fotografií znázorňujících projekt, jeho kontext a případně lidi, kteří se na něm podíleli
  • Pokud možno, videozáznam (v profesionální kvalitě – ne videozáznamy z chytrých telefonů ve formátu na výšku).
  • Skripty o 7 částech s krátkými větami (ne více než 15–20 slov) zašlete na adresu info@euinmyregion.eu jako předmět uveďte “EUinMyRegion video

  1. Problém: počáteční problém, který jste se rozhodli řešit: “Politika soudržnosti není na lokální úrovni dostatečně diskutována / projednávána / chápána”.
  2. Specifika: pouze x % volených zástupců místních samospráv považuje politiku soudržnosti za klíčový nástroj pro implementaci politik na lokální úrovni
  3. Vhled: představení skutečnosti, které vám dává příležitost dotknout se emocí cílové skupiny.
  4. Řešení: představení nabízeného řešení
  5. Jak to funguje: Jaký byl výsledek?
  6. Důkaz: výpovědi účastníků
  7. Vize: slogan ohledně budoucnosti projektu.