Další nástroje

 

#EUinmyregion

Zapojte se do diskuse na sociálních sítích prostřednictvím #EUinmyregion.

O co se jedná?

Iniciativa Evropa v mém regionu je komunikační kampaň, která má za cíl vyzdvihnout činnost Unie ve prospěch jednotlivých regionů Evropy. Společně s partnerskými regiony a projekty financovanými z prostředků EU vytváříme komunikační materiály a pořádáme akce s cílem informovat veřejnost o tom, co konkrétně se v jejich obci či kraji zrealizovalo za přispění Unie a daného regionu.

Iniciativa Evropa v mém regionu se rovněž snaží rozvíjet partnerství s několika regiony s cílem pořádat regionální kampaně, které budou vycházet z místních zvyklostí a potřeb a nabídnou tak veřejnosti zajímavé akce a aktivity v oblíbených destinacích regionu, které jsou symbolem místní identity. V letech 2021-2023 se má zrealizovat 40 takových operací v 8 vybraných zemích, a to v Bulharsku, ve Finsku, Francii, v Itálii, Německu, Portugalsku, Rumunsku a Řecku.

Objevte tisíce míst a iniciativ ve vašem okolí i jinde v Evropě!

*Určené partnerským regionům a organizátorům projektů

 

 

Jak to funguje?

Soubor nástrojů: naši regionální partneři dostanou k dispozici materiály s jednoduchými šablonami a adaptovatelnými formáty, které mohou využít v rámci svých komunikačních aktivit.

Asistenční služba: regionům a organizátorům projektů bude k dispozici asistenční služba, na kterou se mohou obracet při personalizaci komunikačních materiálů. Tyto služby na míru zahrnují

  • výrobu pohlednic na základě fotek z projektů,
  • vytvoření individualizovaných infografik, které přehledně reprezentují základní data projektu,
  • sestavení kvízu v místním jazyce.

Ve vybraných zemích* spustíme řadu regionálních kampaní vždy s ad-hoc konceptem pro jednotlivý partnerský region. Půjde o kombinaci venkovních výstav, vizuálních materiálů na sociálních médiích, pouličního marketingu a spolupráce s místními médii a influencery.

*Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Portugalsko, Rumunsko a Řecko.

Kvíz EU

Vyzkoušejte si své znalosti v našem kvízu a sdílejte ho dál… Máte možnost vyhrát košík plný lahůdek z evropských regionů!