Lepší kompetence pro lepší výsledky investování finančních prostředků EU

Další nástroje

 
18/12/2017

Evropská komise pomáhá členským státům a regionům zlepšit jejich schopnosti investovat finanční prostředky EU z hlediska dosažení lepších výsledků skrze posilování jejich odborných a operačních kompetencí. Pro veřejné instituce účastnící se správy Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti – vnitrostátní koordinační subjekty, řídící, auditní a certifikační orgány, společné sekretariáty a zprostředkující orgány – je nyní za účelem identifikace a zacelení kompetenčních mezer a přizpůsobení jejich strategií odborné přípravy k dispozici nový nástroj.

Nástroj navržený Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) tvoří:

  • kompetenční rámec EU, který obsahuje sadu kompetencí, jimiž by správní orgány a jejich úředníci měli disponovat;
  • webový nástroj pro sebehodnocení umožňující zaměstnancům ohodnotit svou úroveň každé kompetence vyžadované pro konkrétní pracovní profil. Tento nástroj pomůže definovat cíle týkající se budoucího rozvoje.

Důležitou funkcí zejména pro manažery orgánů veřejné správy je možnost agregovat údaje sebehodnocení všech zaměstnanců a vytvořit tak přehled správy jako celku. Poznatky mohou sloužit jako základ pro vytvoření plánů vzdělávání a rozvoje za účelem zacelení kompetenčních mezer.

Tento uživatelsky přívětivý a flexibilní nástroj pokrývá celou řadu kompetencí a je možné ho aplikovat na všechny druhy správních orgánů bez ohledu na jejich velikost nebo to, zda řídí sektorový nebo regionální operační program. Dopad nástroje sahá značně nad rámec řízení finančních prostředků. Může přispět také k výraznějšímu zaměření a strategickému přístupu k dlouhodobému rozvoji kompetencí a tím pádem ke zlepšení fungování celé správy a kvality služeb, které poskytuje občanům a podnikům.

Pomoc členským státům a regionům EU se zlepšením řízení a investování finančních prostředků EU je pro komisařku pro regionální politiku, Corinu Creţuovou, jednou z priorit. Podle Sedmé zprávy o soudržnosti potřebují členské státy a regiony ke zlepšení dopadu investic v rámci politiky soudržnosti vysoce kvalitní instituce. Úředníci orgánů veřejné správy potřebují mít sofistikovanější operační, odborné a řídicí kompetence, a to nejen v oblasti finančních prostředků EU, ale také v dalších oblastech, jako jsou například veřejné zakázky, státní podpora atd.

Další informace:

Novinky