Srovnání inovační výkonnosti: Jak inovační je Česká republika?

Další nástroje

 
14/07/2016

Evropská unie dnes zveřejnila výsledky evropského srovnávacího přehledu inovací, srovnávacího přehledu informací v regionech a průzkumu „Innobarometer“ pro rok 2016.

Jako hlavní závěr z nich vyplývá, že EU dohání v míře inovací Japonsko a USA. Nejlepší výsledky v tomto směru opět vykazuje Švédsko a nejrychleji rostoucím inovátorem se stalo Lotyšsko.

European Innovation Scoreboard 2016 country ranking

Dnes zveřejněná zpráva přináší tři hlavní závěry:

  • Co se týče vedoucího postavení v inovacích, v čele EU opět stojí Švédsko, následováno Dánskem, Finskem, Německem a Nizozemskem.
  • Ve vybraných oblastech inovací vedou v EU tyto země: Švédsko – lidské zdroje a kvalita akademického výzkumu, Finsko – finanční rámcové podmínky, Německo – soukromé investice do inovací, Belgie – sítě a spolupráce v oblasti inovací a Irsko – inovace v malých a středních společnostech.
  • Nejrychleji rostoucími inovátory jsou Lotyšsko, Malta, Litva, Nizozemsko a Spojené království.
  • Regionální inovační centra existují i v zemích, které jsou umírněnými inovátory. Jako příklad lze uvést Piemont a Furlánsko-Julské Benátsko v Itálii, Baskicko ve Španělsku a Bratislavský kraj na Slovensku.
  • Hlavní hnací silou pro úspěch v inovacích je vyvážený systém na podporu inovací, který kombinuje vhodnou míru veřejných a soukromých investic, účinná inovační partnerství společností s akademickým světem a mezi sebou navzájem, jakož i kvalitní vzdělanostní základ a špičkový výzkum. Hospodářský dopad inovací se musí projevit v podobě prodeje a vývozu inovačních produktů i ve zvyšování zaměstnanosti.
  • Specializace na klíčové základní technologie zvyšuje regionální inovační výkonnost, zejména v oblasti vyspělých materiálů, průmyslové biotechnologie, fotoniky a vyspělých výrobních technologií.
  • Očekává se, že během příštích dvou let inovační výkonnost EU poroste. Většina společností plánuje, že v příštím roce zachová nebo zvýší míru investic do inovací. Nejpravděpodobněji tak učiní firmy v Rumunsku, na Maltě a v Irsku.

Další informace:

 

Novinky

Související témata

Innovation

Související země

Finland Latvia Sweden