Politika soudržnosti v praxi: hodnocení období 2007-2013 právě probíhá

Další nástroje

 
16/06/2016

Dnes je komisařka pro regionální politiku Corina Creţuová v Bulharsku a v Sofii se účastní 7. evropské evaluační konference, na níž se rozebírají první zjištění v rámci hodnocení politiky soudržnosti za období 2007-2013. „V tomto období financování se toho přihodilo opravdu hodně; postihla nás největší hospodářská a finanční krize v dějinách Unie. Přivítali jsme tři nové členské státy. A přijali jsme skupinu ambiciózních cílů, které mají být splněny do roku 2020 – strategii Evropa 2020. Toto hodnocení nám pomáhá posoudit, jak se politika soudržnosti dokázala přizpůsobit těmto náročným okolnostem,“ uvedla komisařka Creţuová. „Současné hodnocení poskytuje informace pro naše úvahy o budoucnosti této politiky. Totéž jsme udělali, když jsme reformovali politiku soudržnosti na období 2014–2020, přičemž jsme se dále soustředili na klíčové oblasti generující růst, například na podporu malých a středních podniků nebo výzkumu a vývoje. Nyní se soustřeďujeme na další zjednodušování, větší flexibilitu, silnější správní kapacitu a na výkonnost našich investic, rovněž z perspektivy rámce po roce 2020,“ dodala. V letech 2007-2013 fondy politiky soudržnosti pomohly vytvořit 1 milion pracovních míst v celé EU a přímo podpořily téměř 250 000 malých a středních podniků.

Další informace

Novinky