Jaké překážky musíte překonávat v příhraničních regionech? Komise představuje výsledky veřejné konzultace

Další nástroje

 
08/04/2016

V září 2015 Komise zahájila Přeshraniční přezkum s cílem zjistit, jaké překážky musí lidé v příhraničních regionech stále ještě překonávat. Součástí tohoto přezkumu byla celounijní veřejná konzultace, jejíž výsledky byly dnes zveřejněny.

Vedle toho, že respondenti jasně pojmenovali zbývající přeshraniční problémy, byli také požádáni, aby předložili konkrétní nápady, jak tyto problémy překonat. To vše obsahuje tato zpráva.

Z odpovědí uvedených v rámci veřejné konzultace vyplynulo pět hlavních překážek:

  1. právní a administrativní překážky (nedostatečné uznávání kvalifikací, rozdíly v systému sociálního zabezpečení, důchodovém systému a daňovém systému);
  2. jazyková bariéra;
  3. ztížená fyzická dostupnost míst (nedostatečná infrastruktura a nedostatečné integrované systémy veřejné dopravy);
  4. nedostatečná spolupráce mezi orgány veřejné správy v oblasti přeshraniční problematiky a
  5. ekonomické rozdíly (rozdíly na trhu práce a rozdílné mzdy vytvářející asymetrické toky).

Na podporu přeshraniční spolupráce bude v letech 2014–2020 investováno více než 10 miliard EUR z ESI fondů.

Další informace

Novinky