Průzkum „Kvalita života v evropských městech“ ukazuje spokojenost lidí se svým městem

Další nástroje

 
29/01/2016

Evropská komise dnes zveřejnila výsledky pátého bleskového průzkumu Eurobarometr o „Vnímání kvality života v evropských městech“. Průzkumu se účastnilo celkem 79 evropských měst ze všech členských států EU a také z Islandu, Norska, Švýcarska a Turecka. Více než 40 000 lidí odpovídalo na řadu otázek týkajících se života ve městech.

Tento průzkum se zaměřuje výlučně na kvalitu života, aby ukázal, jak jsou lidé spokojení s různými aspekty života ve městě, jako je příležitost najít si práci, přítomnost cizinců, veřejná doprava a znečištění. Průzkum mimo jiné ukazuje, že Evropané jsou celkově velmi spokojeni, pokud jde o města, kde žijí: ve všech městech s výjimkou 6 nejméně 80 % respondentů uvedlo, že jsou s životem ve svém městě spokojeni. Některá zjištění vykazují pozitivní trend v porovnání s předchozími lety: například v Budapešti a Krakově je oproti roku 2012 20% nárůst těch, kteří ve svém městě pozitivně vnímají veřejnou dopravu. Průzkum také odhaluje oblasti zasluhující zvláštní pozornost, protože většina lidí se domnívá, že mezi tři nejdůležitější otázky v jejich městě patří zdravotnické služby, nezaměstnanost a vzdělávání.

V rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 se bude do městských oblastí významně investovat. Městské orgány budou přímo spravovat 15 miliard EUR určených na udržitelný rozvoj měst. Smyslem průzkumu je umožnit městům vzájemné srovnání ve 30 kritériích zaměřených na sociální, ekonomické a kulturní otázky a na ochranu životního prostředí. Měl by zainteresované strany a rozhodovací činitele inspirovat, aby zaujali komplexní přístup k udržitelnému rozvoji měst. 

Další informace

X

Novinky

Související témata

Urban development