Zveřejňování grantů a veřejných zakázek GŘ REGIO

Na této stránce naleznete všechny dokumenty týkající se výzev k výběrovým řízením a výzev k podávání návrhů zveřejněných generálním ředitelstvím pro regionální politiku, související roční pracovní program a rozhodnutí týkající se financování.

Osoby, které projeví zájem, by si měly prostudovat tuto stránku a pravidelně zveřejňované dokumenty.