Konzultace (regionální politika)

Otevřené konzultace: sdělte nám svůj názor v rámci účasti na otevřené konzultaci.

Uzavřené konzultace: získejte informace o konzultacích, které byly uzavřeny.

Uzavřené konzultace

Odliv mozků – zmírňování výzev spojených s úbytkem populace

Činnost v oblasti politiky

Vzdělání a odborná příprava, Migrace a azylová politika, Regionální politika, Výzkum a inovace

Cílová skupina

Jako odliv mozků se označuje odliv kvalifikovaných osob, jejichž dovednosti jsou v místě jejich původu nedostatečně zastoupeny. Jeho negativní dopady se mohou projevit na vnitrostátní nebo regionální úrovni a mohou zhoršit problémy v regionech postižených poklesem počtu obyvatel.

Tato iniciativa se bude zabývat různými příčinami odlivu mozků, jeho dlouhodobými důsledky pro EU a potenciálními komplexními řešeními, jak jej zastavit nebo dokonce zvrátit.

Datum 29 Březen 2022 - 21 Červen 2022

Otevřené konzultace

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Činnost v oblasti politiky

Regionální politika, doprava

Cílová skupina

Cílem konzultace je zacílení a přijetí příspěvků od následujících zúčastněných stran, které mají zkušenosti s navrhováním, prováděním a/nebo vyhodnocováním velkých projektů v oblasti dopravy: regionální/vnitrostátní orgány a řídicí orgány pro operační programy EFRR/FS, předkladatelé projektů/příjemci velkých dopravních projektů s podporou EFRR/FS, hospodářské subjekty v odvětví dopravy, nevládní organizace nebo zájmové skupiny, odborníci a akademičtí pracovníci se specializací na dopravu. Zveme občany, kteří jsou ochotní zapojit se do konzultace, aby tak učinili.

Datum 11/04/2018 - 23/05/2018


Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

Činnost v oblasti politiky

Regional policy, Zaměstnanost a sociální věci, Sociální začleňování, Odborné vzdělávání a příprava

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všechny zainteresované strany i občané se zájmem o politiku soudržnosti, včetně příjemců finančních příspěvků z programů a fondů EU, jimiž jsou například státní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, akademické instituce, subjekty občanské společnosti a podniky.

Datum 10/01/2018 - 09/03/2018


Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup evropského růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních strategií výzkumu a inovací

Činnost v oblasti politiky

Politika soudržnosti, výzkum a inovace, průmyslová politika, politika v oblasti vzdělávání a související politiky (jednotný digitální trh, energetická unie, růst a investiční plán, vnitřní trh atd.)

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a zúčastněné strany z EU zajímající se o růst založený na inovacích v oblasti politiky soudržnosti. Komise uvítá zejména příspěvky od zúčastněných stran, které se aktivně podílejí na prosazování inovací v EU.

Datum 21/12/2016 - 24/03/2017


Veřejná konzultace týkající se hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Činnost v oblasti politiky

Regional policy

Cílová skupina

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Datum 03/02/2016 - 27/04/2016


Překonání překážek v příhraničních regionech

Činnost v oblasti politiky Kromě regionální politiky a územní soudržnosti se konzultace týká všech hlavních oblastí politiky (obchod, zaměstnanost, vzdělávání, doprava, výzkum, energetika atd.).
Cílová skupina Komise uvítá zejména příspěvky od občanů z příhraničních regionů (členských států EU a oblastí u hranic se zeměmi ESVO/EHP), zástupců celostátních, regionálních a místních orgánů veřejné správy, mezivládních a nevládních organizací, akademických institucí, občanské společnosti a podniků zapojených do přeshraničních aktivit.
Datum 21/09/2015 - 21/12/2015


Konzultace ohledně "Městská dimenze politik EU - hlavní aspekty městské agendy EU"

Činnost v oblasti politiky Regionální a městskou politiku
Cílová skupina všichni občané, organizace a zainteresované subjekty odpovídající za urbanistický rozvoj na úrovni EU, státu, regionu či obce (nebo ti, kterých se tento rozvoj týká), včetně členských států, organizací, akademických a výzkumných institucí, podniků apod
Datum 18/07/2014 - 26/09/2014


Konzultace ohledně strategie EU pro alpský region

Činnost v oblasti politiky všechny hlavní oblasti politiky (doprava, energetika, životní prostředí, obchod, zaměstnanost, výzkum atd.)
Cílová skupina členské státy, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní subjekty, veřejné organizace, podniky, občanská společnost a široká veřejnost
Datum 16/07/2014 - 15/10/2014


Uzavřené konzultace

Konzultace ke Strategii EU pro jadransko-jónský region (EN)

Činnost v oblasti politiky Regionální politika
Cílová skupina členské státy EU, nečlenské státy, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, veřejnoprávní organizace, podniky, občanská společnost a veřejnost
Datum uzavření 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Činnost v oblasti politiky Green Public Procurement
Cílová skupina Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Datum uzavření From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Činnost v oblasti politiky Social, Economic and Territorial Cohesion
Cílová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum uzavření From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Činnost v oblasti politiky All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Cílová skupina Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Datum uzavření 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Činnost v oblasti politiky Cohesion Policy
Cílová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum uzavření 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Činnost v oblasti politiky Cohesion Policy
Cílová skupina Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Datum uzavření 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Činnost v oblasti politiky Cohesion Policy
Cílová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum uzavření March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Činnost v oblasti politiky Cohesion Policy
Cílová skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum uzavření January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Činnost v oblasti politiky Urban contribution to growth and jobs in the regions
Cílová skupina All
Datum uzavření February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Činnost v oblasti politiky Cohesion Policy 2007-2013
Cílová skupina All
Datum uzavření September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Činnost v oblasti politiky Information and publicity on the Structural Funds
Cílová skupina Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Datum uzavření December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Činnost v oblasti politiky Mid-term review of structural funds
Cílová skupina Regional and local authorities
Datum uzavření 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Činnost v oblasti politiky Follow-up on the White Paper on European Governance
Cílová skupina Regional and local authorities
Datum uzavření 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Činnost v oblasti politiky Regional development and cohesion
Cílová skupina European citizens
Datum uzavření 2004


Co je nového