Politika soudržnosti Evropské unie: investice do vašich regionů a měst

Další nástroje

 
Politika soudržnosti Evropské unie: investice do vašich regionů a měst

03:34 minutes / mp4

Stáhnout

Evropská unie investuje každý rok miliony eur do vytváření pracovních míst a hospodářského růstu, aby tak pomohla snížit sociální a ekonomické rozdíly mezi regiony. V tomto krátkém videu se dozvíte více o tom, jak tyto prostředky podporou hospodářského růstu v konkrétních regionech přispívají ke zlepšení každodenního života občanů.

Za posledních pět let přispěla politika soudržnosti EU ke vzniku více než 600 000 pracovních míst, každoročně investovala do odborné přípravy až 15 milionů lidí s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost a finančně se podílela na výstavbě více než 25 000 km silnic a 1 800 km železnic. Zajistila také nezávadnou pitnou vodu pro další 3 miliony lidí a investovala do 200 000 malých a středních podniků a 61 000 výzkumných projektů. Tato čísla neustále rostou, protože projekty zahájené během uplynulých 5 let nadále přinášejí výsledky. 

To vše bylo možné díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropskému sociálnímu fondu, které společně představují více než jednu třetinu rozpočtu EU.

Datum: 16/07/2014

Jazyky Lithuanian Swedish Dutch French Estonian Spanish Italian Romanian Portuguese Latvian Greek English German Bulgarian Danish Maltese Polish Hungarian Czech Finnish Croatian Slovenian Slovak

Titulky english

Délka 03:34 minutes / mp4

Další informace

The EU's main investment policy

Videa