Posilování konkurenceschopnosti s pomocí inovativních technologií, produktu a zdravých komunit

Další nástroje

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/03/2007

Politika soudržnosti podporuje inovaci dvěma způsoby: spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie a vývojem systému regionální správy založeného na strategickém vývoji, partnerství, vytváření programu, monitorování a vyhodnocování. Systém regionální správy je v mnoha případech sám o sobě inovační politikou. Evropská komise vypracovala pro programy
politiky soudržnosti na období 2007–013 hodnocení inovací a znalostní ekonomiky, jehož cílem bylo poskytnout návod, jak uskutečňovat inovace v oblasti regionů s využitím strukturálních fondů EU. Rozdíly ve výkonnosti v oblasti inovací a v potenciálu mezi jednotlivými evropskými regiony vedly k defi nování typologie různých regionů, které vyžadují odlišný přístup k politice
inovací.

More information :

Research and Innovation

Publications