Šestá zpráva o hospodárské, sociální a územní soudržnosti

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/07/2014

Tato zpráva vychází na začátku nového 7letého programového období politiky soudržnosti, kdy se situace EU dramaticky liší od situace panující na počátku předchozího období v roce 2007. Tehdy ještě EU stále procházela obdobím setrvalého hospodářského růstu. Výše příjmů, míra zaměstnanosti i objemy veřejných investic rostly, chudoba a sociální vyloučení ustupovaly a rozdíly mezi jednotlivými regiony se zmenšovaly. I přes tyto pozitivní trendy však mezi jednotlivými regiony v mnoha ohledech přetrvávaly značné rozdíly.

Tuto situaci zásadně změnil příchod krize. Od roku 2008 došlo k výraznému nárůstu veřejného dluhu, příjmy mnoha obyvatel EU poklesly, ve většině zemí poklesla míra zaměstnanosti a nezaměstnanost se vyšplhala na nejvyšší hodnoty za posledních více než 20 let, přičemž chudoba a sociální vyloučení postihly větší počet lidí. Zároveň se také v mnoha zemích prohloubily regionální rozdíly v mírách zaměstnanosti a nezaměstnanosti a rozdíly ve výši HDP na obyvatele, zatímco v jiných zemích se tyto rozdíly přestaly zmenšovat. V důsledku tohoto vývoje jsou nyní cíle strategie Evropa 2020 týkající se zaměstnanosti a boje s chudobou výrazně vzdálenější, než tomu bylo v době, kdy byly poprvé stanoveny, a v kontextu přísných rozpočtových omezení si jejich dosažení během následujících 6 let vyžádá velké úsilí.

More information :

6th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications