Zpráva Komise Evropskému Parlamentu, Rade, Evropskému Hospodárskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionu o strategii Evropské unie pro Podunají

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/04/2013

Podunají zahrnuje 14 zemí a osm z nich jsou členské státy EU. Je domovem pro více než 100 milionů lidí, tj. pětinu obyvatel EU. Tyto země se liší hospodářskou silou, ale Podunají je těsně propojeno a má potenciál další integrace a růstu.

Dvě posledních kola rozšiřování EU tento region se proměnila a brzy přistoupí Chorvatsko. Dalších pět zemí rozvíjí různými způsoby své politické, sociálně-ekonomické a odvětvové vztahy s EU. Podunajský region zaujímá strategické postavení, neboť otevírá EU bránu k jejím sousedům, regionu Černého moře, jižnímu Kavkazu a Střední Asii. Protéká jím nejmezinárodnější řeka na světě, která je důležitou dopravní cestou, životodárným propojeným povodím a světově uznávaným ekologickým koridorem.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications