Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: Investování do budoucnosti Evropy

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti je uzpůsobena situaci, která nastala po nejhorší finanční a hospodářské krizi v moderní historii. EU a její členské státy reagovaly na tuto krizi tím, že přijaly opatření k udržení podniků v provozu a lidí v zaměstnání, s cílem podpořit poptávku a zvýšit veřejné investice.

Následně se několik vlád střetlo s problémy při refinancování svých dluhů a to kvůli klesajícím příjmům státního rozpočtu ve spojení se zvyšujícími se výdaji na sociální platby a pobídková opatření. Většina vlád EU potýkajících se s vysokými deficity státního rozpočtu a tlakem finančních trhů je nyní v procesu zavádění fiskálních konsolidačních opatření.

Uprostřed toho všeho EU přijala novou ambiciózní strategii dlouhodobého ozdravění nazvanou Evropa 2020. Jejím klíčovým cílem je inteligentní, začlenění podporující a udržitelný růst. Aby tento cíl splnila, strategie Evropa 2020 ještě více než její předchůdce, Lisabonská strategie, zdůrazňuje potřebu inovací, zaměstnanosti a sociálního začleňování a silné reakce na ekologické problémy a klimatické změny.

Publications