Panorama 53: Evropa se digitalizuje

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 24/07/2015

Letní číslo časopisu Panorama je již nyní k dispozici v angličtině. Hlavní článek oslavuje 25 let programu Interreg a přináší přehled 20 nejúspěšnějších projektů a plán speciálních akcí konaných při příležitosti tohoto výročí. Na článek navazuje rozhovor s Iskrou Mihajlovou, poslankyní EP a předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Náš další hlavní článek ukazuje, jak bude politika soudržnosti pomáhat financovat budování nedávno ohlášeného jednotného digitálního trhu, od vysokorychlostního připojení k internetu po otevřená data a služby elektronické státní správy.

V naší sérii rozhovorů s představiteli regionálních orgánů hovoříme s předsedou regionu Övre Norrland a prezidentem Galicie o tom, jaké mají jejich regiony zkušenosti s politikou soudržnosti. Rubrika „Jak to vidíte vy“ přináší příspěvky ze šesti regionů z celého kontinentu.

V dalších článcích nabízíme ukázku, co zajímavého můžeme očekávat na letošní akci OPEN DAYS, případně upozorňujeme na spuštění Evropské platformy pro inteligentní specializaci pro oblast energetiky.

V čísle samozřejmě najdete i obvyklý výběr aktuálních zpráv a informace o vybraných projektech z celé EU.

Publications