Panorama 42 - Partnerství v rámci politiky soudržnosti - Podpora partnerství jako základního principu

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

Jádrem úspěšného využívání Evropských strukturálních fondů je partnerství s místními aktéry na různých úrovních plánování, implementace a evaluace programů. Aby bylo dosaženo maximálního dopadu a zajištěno co nejefektivnější využití evropských zdrojů, je třeba efektivně používat a integrovat odborné znalosti různých partnerů.

Publications