Panorama 40 - Politika soudržnosti 2014-2020 Investice do evropských regionů

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2011

V říjnu byly zveřejněny návrhy Komise na vývoj politiky soudržnosti po roce 2013. V tomto vydání časopisu Panorama jsme pro vás připravili jak přehled těchto návrhů, tak vyjádření několika klíčových zainteresovaných osob.

Nový přístup k politice soudržnosti je přijímán v době, kdy je pro všechny členské státy EU životně důležitý ekonomický růst. Více než kdy dříve je nutné, aby Evropa realizovala potřebné investice na všech úrovních, které pomohou povzbudit ekonomický potenciál a vytvořit pracovní příležitosti.

Politika soudržnosti spravuje více než 350 miliard EUR, což je jedna třetina celkového rozpočtu EU, a měla by se, jak pevně věříme, stát hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů.

Publications