Panorama 28 - Zelená kniha o územní soudržnosti, správný směr

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2008

V roce 2006 Rada přijala strategicke směrnice Společenstvi, ktere stanovily, že „podpora uzemni soudržnosti by měla byt současti usili zajistit, aby všechna evropska uzemi měla přiležitost učastnit se programu růstu a pracovnich mist“. Strategicke směnice tykajici se rozvoje venkova take zdůazňji, jak k uzemni spolupraci přspěy souvisejici programy.

Je stale věš potřba podpory spoluprace, dialogu a partnerstvi mezi růnymi urovněi řzeni, organizacemi a osobami implementujicimi politiku na mistě.

Na zakladětěhto vysledkůa změ způobenych nedavnym rozšřnim a potřby uvest sily do souladu, aby bylo možo se vypořdat s vyzvami globalni ekonomiky a bezpodminečěpracovat na vice udržtelnem rozvoji, Komise publikovala tuto zelenou knihu a spustila obdobi konzultace. Takže o čm se ma diskutovat?

More information :

Územní soudržnost

Publications