POKYNY PRO PŘÍJEMCE evropských strukturálních a investičních fondů a souvisejících nástrojů EU

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Tyto pokyny pro příjemce nejsou míněny jako vyčerpávající přehled dostupných fondů EU. Vycházejí ze společného strategického rámce (příloha 1 nařízení (EU) č. 1303/2013), který představuje základ pro lepší koordinaci mezi fondy ESIF a jinými nástroji EU.

Pro každý tematický cíl (neboli TC) identifikovaný v nařízení o ESIF nabízí tyto pokyny přehled doplňkových nástrojů, které jsou k dispozici na úrovni EU, spolu s podrobnými informacemi o informačních zdrojích, příklady doporučovaných postupů při kombinování různých toků prostředků a popisem příslušných orgánů a subjektů zapojených do řízení jednotlivých nástrojů.

Odkazy v dokumentu umožňují potenciálním příjemcům zorientovat se v množství materiálu dostupného online a navádějí je na nejrelevantnější a nejužitečnější webové stránky a dokumenty. K dispozici je i online kontrolní seznam, který pomůže potenciálním příjemcům zjistit nejvhodnější prostředky financování.

More information :

Online checklist

Publications