Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 13/02/2018

jak předcházet nejčastějším chybám u projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů
 
Cílem těchto pokynů je poskytnout praktickou pomoc pracovníkům zadávání veřejných zakázek, aby se vyhnuli některým nejčastějším chybám a finančním opra-
vám, jež Komise zaznamenala v minulých letech při využívání ESI fondů (viz oddíl 6.1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek).
More information :

Guidance on public procurement

Publications