Co jsou makroregionální strategie EU?

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Makroregionální strategie Evropské unie (EU) představují politický rámec, který umožňuje státům situovaným ve stejném regionu společně projednávat problémy a hledat jejich řešení, nebo lépe využívat společný potenciál (např. v otázkách znečištění, splavnosti, celosvětové hospodářské soutěže atd.). Tak mají státy prospěch z posílené spolupráce, díky níž jsou jejich politiky efektivnější, než by tomu bylo v případě, kdy by k řešením přistupovaly samostatně. Makroregionální strategie EU lze podpořit z prostředků EU, včetně Evropských strukturálních a investičních fondů.

Za účelem zvýšení šancí na úspěch makroregionálních strategií EU musí zúčastnění partneři (členské státy, regiony, obce, neziskové organizace atd.) podložit své aktivity několika klíčovými zásadami: relevantním partnerstvím a adekvátním mechanismem spolupráce, dobrou součinností s ohledem na relevantní politiky a jejich zdroje financování, a vysokou měrou spolupráce napříč zeměmi a sektory v rámci makroregionů. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications