European Commission logo
csČeština

Plánech spravedlivé územní transformace

Communications

Date: 23 sep 2021

Period:

Theme: Structural Funds management and Governance

Languages:   bg | cs | da | de | el | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv

V rámci Zelené dohody pro Evropu byl zřízen mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má zajistit, aby při přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství nebyl nikdo a žádný region opomenut. Jeho součástí je Fond pro spravedlivou transformaci (FST), který bude v období 2021–2027 investovat částku 17,5 miliard EUR na územích nejvíce postižených transformací na klimaticky neutrální hospodářství.

Nařízení o FST vstoupilo v platnost 1. července 2021. Členské státy v současnosti již připravují své plány spravedlivé územní transformace a související programy politiky soudržnosti na základě přílohy D zpráv o jednotlivých zemích v rámci evropského semestru z února 2020.

Tento dokument vyjadřuje názor útvarů Komise a není pro Evropskou komisi závazný. Závazný výklad práva Unie přísluší výhradně Soudnímu dvoru Evropské unie.

More information