SDĚLENÍ o strategii Evropské unie pro jadranský a jónský region

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Toto sdělení vyjasňuje potřeby a potenciál inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v jadranském a jónském regionu. Vytváří rámec pro soudržnou makroregionální strategii a akční plán k řešení souvisejících problémů a využívání příležitostí, a to prostřednictvím spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi.

Region je funkční oblastí, která je vymezena především pánví Jaderského a Jónského moře. Region, který zahrnuje také významnou část suchozemské plochy, přistupuje k mořským, pobřežním a suchozemským oblastem jako ke vzájemně propojeným systémům. Zázemí přístavů sehrává významnou úlohu i vzhledem ke zvýšenému pohybu zboží, služeb a osob v důsledku přistoupení Chorvatska k EU a vzhledem k vyhlídce dalších zemí v regionu na přistoupení k EU. Úsilí o propojení pevniny a moře také obrací pozornost k dopadům neudržitelných pozemních činností na pobřežní oblasti a mořské ekosystémy.

Region, který je domovem více než 70 milionů lidí, sehrává klíčovou úlohu v posilování zeměpisné kontinuity v Evropě. Strategie navazuje na jadransko-jónskou iniciativu, která sdružuje osm zemí. Mapu naleznete v příloze. Strategie je otevřená i dalším partnerům v regionu.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications