Pracovní dokument 4: Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladu a prínosu

Další nástroje

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/08/2006

Cílem tohoto dokumentu je představit soubor pracovních pravidel, která povedou k větší důslednosti a přísnosti při provádění budoucích analýz nákladů a přínosů v rámci žádostí o podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti, a tím i k informovan ějšímu rozhodování.

Dokument je určen řídícím orgánům, které provádění analýz nákladů a přínosů zadávají nebo je provádějí interně. Není však zamýšlen jako návod nebo příručka k provádění analýz nákladů a přínosů.

Publications