Národní/regionální inovacní strategie pro inteligentní specializaci (RIS3)

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Evropa 2020 je strategie růstu Evropské unie pro nadcházející desetiletí. Je naším cílem, aby se EU v proměňujícím se světě stala inteligentní, udržitelnou ekonomikou podporující začlenění. Tyto tři vzájemně se posilující priority by měly EU a jejím členským státům pomoci dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.

Unie si stanovila pět konkrétních ambiciózních cílů v oblasti zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a klimatu/energie, které by měly být splněny do roku 2020. Každý členský stát přijal v těchto oblastech vlastní národní cíle. Strategii podporují konkrétní opatření realizovaná na úrovni EU a na národní úrovni.

Národní a regionální orgány po celé Evropě připraví strategie pro inteligentní specializaci v procesu podnikatelského objevování, které umožní efektivnější využití evropských strukturálních a investičních fondů, lepší součinnost mezi různými evropskými, národními a regionálními politikami a zvýšení investic do veřejného a soukromého sektoru.

More information :

Výzkum a inovace

Publications