JASPERS: společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech

Další nástroje

 

Co je JASPERS?

 • Představuje partnerství tří institucí (Evropské komise, Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)) zajišťující technickou pomoc.
 • Poskytuje nezávislé poradenství adresátským zemím, čímž jim pomáhá připravit vysoce kvalitní velké projekty tak, aby mohly být spolufinancovány dvěma ze strukturálních a investičních fondů EU (Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem soudržnosti).

Poradenství JASPERS může zahrnovat:

 • podporu při přípravě projektu, od identifikace žádosti o financování z grantu EU až po její podání,
 • nezávislý přezkum kvality projektů,
 • posouzení po podání v případě veškerých velkých projektů podaných přímo na Evropskou komisi,
 • horizontální zařazení a strategickou podporu,
 • budování kapacit, mj. centra kompetence,
 • podporu provádění,
 • projekty plánu propojení Evropy, zejména v úseku železniční a silniční dopravy,
 • Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH), v souvislosti s tříděním a zpracováním žádostí.

Které projekty jsou způsobilé pro pomoc v rámci JASPERS?

JASPERS svou pomoc směruje k projektům v oblasti infrastruktury, které jsou podle nařízení o společných ustanoveních definovány jako „velké“ – například projekty v oblasti silnic, železnic, vodohospodářství, nakládání s odpady, energetiky či městské dopravy. V případě malých zemí, kde nebude takové množství takto velkých projektů, se JASPERS zaměřuje na největší projekty.

Potenciální adresáti by pro informace měli kontaktovat řídicí orgán odpovědný za koordinaci strukturálních fondů EU v dané zemi.

Které projekty jsou způsobilé pro pomoc v rámci JASPERS?

Zaměstnance JASPERS zajišťuje dohoda o partnerství: Komise poskytuje finanční prostředky na zaměstnávání specialistů, zatímco ostatní partneři – EIB a EBRD – přispívají přímým vysíláním zaměstnanců.

JASPERS je rozdělen do sedmi sekcí:

 • silniční doprava,
 • železniční, letecká a námořní doprava,
 • vodohospodářství a nakládání s odpady,
 • energie a pevný odpad,
 • inteligentní rozvoj,
 • sítě a centrum kompetence,
 • nezávislý přezkum kvality.

Zaměstnanci ústředí JASPERS sídlí v EIB v Lucemburku, nástroj má však i tři regionální střediska, ve Varšavě, Vídni a Bukurešti, v nichž pracuje asi 70 % zaměstnanců, kteří jsou tak blíže adresátům a mohou nabízet efektivnější služby.

 • Varšava má na starost Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.
 • Vídeň zajišťuje služby pro Českou republiku, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Maltu.
 • Bukurešť se stará o Rumunsko a Bulharsko.

Experti sídlící v Lucembursku mohou podle potřeby pracovat v kterémkoliv adresátském členském státě.

Související odkazy

 • internetové stránky JASPERS English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English