Evropský sociální fond

ESF investuje do lidí, zaměřuje se na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzdělávání v celé Evropské unii. Také se snaží zlepšovat situaci nejzranitelnějších osob ohrožených chudobou.

Investice z ESF pokrývají všechny regiony EU. Na období 2014 až 2020 je více než 80 miliard EUR určeno na investice do lidského kapitálu v členských státech, další nejméně 3,2 miliardy EUR jsou přiděleny iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

V období 2014-2020 se bude ESF zaměřovat na čtyři tematické cíle politiky soudržnosti:

  • podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil
  • podpora sociálního začleňování a boje proti chudobě
  • investování do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání/li>
  • posilování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy

Více informací viz nařízení o Evropském sociálním fondu a internetové stránky ESF.

Dávky v nezaměstnanosti: Odborník, který pomáhá ženě ucházet se o sociální dávky na internetu
Dávky v nezaměstnanosti: Odborník, který pomáhá ženě ucházet se o sociální dávky na internetu