Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Další nástroje

 

Novinky

  Evropská komise dnes přijala dva nové standardní, tj. k použití připravené finanční nástroje pro investice z ESI fondů, aby se usnadnil přístup k financování pro nové podniky nebo organizátory projektů v oblasti rozvoje měst

  Komise vybízí členské státy, aby v období 2014–2020 zdvojnásobily své investice z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) prostřednictvím finančních nástrojů, jako jsou úvěry, kapitálová účast a záruky, a to v souladu s cíli investičního plánu.

  Účelem těchto standardních finančních nástrojů, které jsou již v souladu s nařízením o ESI fondech a pravidly státní pomoci, je, aby členské státy namísto tradičních grantů více využívaly revolvingové finanční prostředky a kombinovaly veřejné a soukromé zdroje.

  Tři nástroje tohoto typu již existují: úvěr se sdílením rizik založený na sdílení rizik mezi veřejnými a soukromými zdroji a nástroj omezené záruky, kde veřejné prostředky slouží jako záruka proti selhání v rámci úvěrového portfolia banky. Oba nástroje mají za cíl poskytnout malým a středním podnikům lepší přístup k financování. Třetím nástrojem je úvěr na renovaci pro projekty v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů v odvětví bytové výstavby.

  Dnes Komise zavádí dva dodatečné nástroje:

  • nástroj pro spoluinvestice, který má zajistit finanční prostředky pro začínající podniky a malé a střední podniky. Tato podpora jim umožní rozvíjet obchodní modely a přilákat další financování prostřednictvím subjektu kolektivního investování ve správě jednoho hlavního finančního zprostředkovatele. Celkové investice spojující veřejné a soukromé zdroje mohou dosáhnout až do výše 15 milionů EUR na jeden malý nebo střední podnik. V období 2007–2013 bylo příkladem takového nástroje pro spoluinvestice investiční sdružení SAS JEREMIE ve francouzském regionu Languedoc-Roussillon využívající Evropského fondu pro regionální rozvoj(EFRR) s cílem přilákat soukromý kapitál a investovat do technicky vyspělých malých a středních podniků v regionu.
  • fondy rozvoje měst poskytnou podporu udržitelným městským projektům, například v oblasti veřejné dopravy, energetické účinnosti či znovuoživení městských oblastí. Projekty musí být finančně životaschopné a musí být součástí integrované strategie pro udržitelný rozvoj měst. Celkové investice spojující veřejné a soukromé zdroje mohou dosáhnout až do výše 20 milionů EUR na jeden projekt. Tato podpora bude mít podobu úvěrového fondu spravovaného finančním zprostředkovatelem s prostředky ESI fondu a příspěvkem ve výši nejméně 30 % ze soukromého kapitálu. Takový fond rozvoje měst byl vytvořen v období 2007–2013 v Pomořanském vojvodství v Polsku.

  Další informace

Další aktuality

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu