Platný rozpočet 2014-2020

Finanční prostředky pro regionální politiku a politiku soudržnosti v období 2014-2020 činí 351,8 mld. eur.
Podrobné údaje a grafy najdete na portálu Statistické údaje o politice soudržnosti.

Finanční Alokace 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)