Programy

Níže naleznete shrnutí operačních programů přijatých Evropskou komisí na začátku programového období. Programy připravují jednotlivé členské státy a/nebo regiony. Jsou financovány prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo Fondu soudržnosti.
Další filtry jsou k dispozici pro:

Další nástroje

 

Přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce