INTERREG EUROPE

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program se snaží zlepšit politiky soudržnosti prostřednictvím výměny zkušeností, přenosu doporučovaných postupů a společných iniciativ regionů všech 28 členských států EU (a dále Norska a Švýcarska) v oblasti tematických cílů, jako jsou například inovace, MSP, nízkouhlíková ekonomika či ochrana životního prostředí.

Priority financování

Program se bude soustředit na čtyři hlavní priority:

 • výzkum, technologický vývoj a inovace,
 • konkurenceschopnost malých a středních podniků,
 • nízkouhlíková ekonomika,
 • životní prostředí a efektivní využívání zdrojů.

Očekávané dopady:

Tento program je velmi specifický, protože může ovlivnit pouze to, jak budou další operační programy mobilizovat své zdroje v příslušných tematických cílech, tj.

 • podíl programů zaměřených na růst a zaměstnanost ovlivněných programem Interreg Europe v oblasti inovací: 25%
 • podíl programů zaměřených na růst a zaměstnanost ovlivněných programem Interreg Europe v oblasti MSP: 33%
 • částka z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) mobilizovaná na poli nízkouhlíkové ekonomiky v důsledku vlivu programu Interreg Europe: 192 milionů EUR.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001