INTERACT

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program se snaží posílit účinnost politiky soudržnosti podporou výměny zkušeností, přenosu osvědčených postupů a šíření inovativních přístupů mezi programy územní spolupráce a jejich partnery.

Priority financování

V rámci programu jsou stanoveny dvě priority:

 • poskytování služeb
 • technická pomoc

Očekávané dopady

Tento program je velmi specifický, může totiž ovlivnit pouze způsob účinnější implementace dalších programů spolupráce a kooperačních činností za účelem splnění těchto cílů:

 • zlepšení kapacity v oblasti řízení a kontroly u více než 84 % programů evropské územní spolupráce (EÚS);
 • zlepšení kapacity v oblasti zaznamenávání výsledků a komunikace o nich u více než 80 % evropských programů EÚS;
 • zlepšení kapacity v oblasti řízení spolupráce za účelem implementace inovativních přístupů (Evropské seskupení pro územní spolupráci – ESÚS, revolvingové fondy, makroregionální strategie atd.) u více než 84 % programů EÚS.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002