(Interreg V-A) CZ-PL - Czech Republic-Poland

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program spolupráce Interreg V-A se v České republice a Polsku zaměřuje na nejdůležitější přeshraniční problémy a využívá potenciál osmi regionů na pomezí České republiky a Polska.

Protože v regionech zapojených do programu je vysoká míra nezaměstnanosti (především v těch, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti hranice), soustředí se program na nepřímou podporu zaměstnanosti prostřednictvím dosud nevyužívaného potenciálu v sektoru turismu.

Program bude také financovat opatření zaměřená na zlepšování dovedností mladých lidí žijících v těchto regionech a na odstraňování administrativních bariér, které jim brání ve vstupu na trh práce.

Dále se bude program věnovat problému prevence rizik přesahujících hranice. Počítá se s integrovaným systémem řízení rizik, který bude pokrývat právní, technické a procedurální aspekty.

Jedním z cílů programu je také odstranění přetrvávajících nehmotných bariér, které znesnadňují spolupráci. Dále bude program podporovat pozitivní vnímání komunit na obou stranách hranice a vzájemné porozumění mezi nimi.

Priority financování

Program se bude soustředit na následující priority:

 1. společné řízení rizik;
 2. rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů za účelem podpory zaměstnanosti;
 3. vzdělávání a kvalifikace;
 4. spolupráce mezi institucemi a komunitami. 

Některé očekávané výsledky

 • 101 km rekonstruovaných či modernizovaných silnic;
 • podpora 24 záchranných a bezpečnostních týmů a týmů pro řešení krizí;
 • zapojení 4 000 mladých lidí do společných vzdělávacích a školicích schémat, která se budou soustředit na přeshraniční zaměstnanost a pracovní příležitosti, vysokoškolské vzdělávání a školení.

Regions

 • Czechia
  • Severovýchod
  • Střední Morava
  • Moravskoslezsko
 • Poland
  • Ślaskie
  • POLUDNIOWO-ZACHODNI
  • Dolnośląskie
  • Opolskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 226,221,710.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 266,143,190.00 €

Total EU contribution: 226,221,710.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB025