(Interreg V-A) DE-CZ - Germany/Bavaria-Czech Republic

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Programy spolupráce se zaměřují na nejdůležitější přeshraniční problémy spjaté s implementací strategie Evropa 2020 v regionu na pomezí Bavorska a České republiky. Z hlediska strategie bude program za účelem plného využití ekonomického potenciálu regionu prosazovat lepší integraci výzkumných a vývojových kapacit na obou stranách hranice. Zároveň bude usilovat o řešení environmentálních otázek, zejména biologické rozmanitosti a (narůstajících) problémů souvisejících se změnou klimatu. Bude rovněž chránit a podporovat kulturní dědictví. Akce budou doprovázeny podporou užší spolupráce v právních a administrativních otázkách, která umožní vytvořit plně integrovaný příhraniční region.

Za účelem dosažení těchto strategických cílů se program snaží zvýšit počet podnikatelských klastrů a výzkumných sítí a zvětšit biologickou rozmanitost, prosadit společný rozvoj kulturního dědictví, zintenzivnit investice do vzdělání a školení a dále zkvalitňovat přeshraniční správní struktury. 

Priority financování

Program se bude soustředit na následující priority: 

 1. posilování kapacit v oblasti výzkumu, technologického vývoje a inovací
 2. zachování a ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů
 3. investice do vzdělání
 4. udržitelné sítě a spolupráce mezi institucemi

Některé očekávané výsledky

 • přeshraniční spolupráce 50 institucí působících v oblasti výzkumu a vývoje
 • 525 hektarů půdy se zvýšenou biologickou rozmanitostí
 • další opatření v podobě školení a vzdělávání více než 1400 pracovníků
 • snížení počtu nezaměstnaných mladých lidí v programové oblasti o jedno procento

Regions

 • Czechia
  • Jihozápad
  • Severozápad
 • Germany
  • Niederbayern
  • Oberpfalz
  • Oberfranken

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 103,375,149.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 121,617,825.00 €

Total EU contribution: 103,375,149.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB009