ESPON

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Cílem programu spolupráce ESPON 2020 je podpořit posílení účinnosti politiky soudržnosti EU a dalších sektorových politik a programů v rámci evropských strukturálních fondů (ESI) a také národních a regionálních politik územního rozvoje, a to prostřednictvím vytváření, šíření a podpory územních důkazů pokrývajících území všech 28 členských států EU i území 4 partnerských států – Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Priority financování

Program ESPON se soustředí na tematický cíl č. 11 – „Posilování institucionálních kapacit“. Územní rozměr či dopad má však všech 11 tematických cílů, a proto jsou všechny považovány za relevantní pro podporu prostřednictvím evropských územních důkazů, které projekt ESPON 2020 vytváří a šíří.

Očekávané dopady

 • posílení tvorby územních důkazů prostřednictvím aplikovaného výzkumu a analýz,
 • lepší přenos vědomostí a využití analytické podpory uživatelů,
 • kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy,
 • širší informovanost a využívání územních důkazů.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004