(Interreg V-A) AT-CZ - Austria-Czech Republic

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program spolupráce „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“ se zaměřuje na některé významné přeshraniční problémy spjaté s implementací strategie Evropa 2020 v regionu na pomezí České republiky a Rakouska. Z hlediska strategie se program snaží o posílení společných kapacit v oblasti výzkumu a vývoje, a to v kombinaci s rozvojem lidských zdrojů. Zároveň bude podporovat udržitelný rozvoj a ochranu přírodních zdrojů v přírodní oblasti kolem někdejší „železné opony“. Tyto dvě hlavní tematické priority budou doprovázeny úsilím o podporu užší spolupráce v právních a administrativních otázkách, která umožní vytvořit lépe integrovaný příhraniční region.

Za účelem dosažení těchto strategických cílů se program snaží prohloubit přeshraniční inovační infrastrukturu, rozšířit společné aktivity v oblasti vzdělávání a kvalifikace, prosadit ochranu životního prostředí ve společných přírodních oblastech, zintenzivnit přeshraniční interakce v turistickém sektoru a dále zkvalitňovat přeshraniční správní struktury.

Priority financování

Program se bude zaměřovat na následující čtyři priority:

 1. posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
 2. životní prostředí a infrastruktura,
 3. rozvoj lidských zdrojů,
 4. udržitelné sítě a spolupráce mezi institucemi.

Některé očekávané výsledky:

 • zvýšení kvóty pro výzkum a vývoj a nárůst výdajů v oblasti výzkumu a vývoje směřujících do příhraničního regionu,
 • zvýšení turistické atraktivity regionu a přilákání dalších 3,5 milionu návštěvníků, kteří zde přespí,
 • 10 nových společných mechanismů pro řízení biologické rozmanitosti,
 • 700 účastníků společných kvalifikačních programů,
 • 300 partnerů v rámci sítí spolupráce mezi institucemi.

Regions

 • Austria
  • Niederösterreich
  • Wien
  • Oberösterreich
 • Czechia
  • Jihozápad
  • Jihovýchod

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 97,814,933.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 115,076,396.00 €

Total EU contribution: 97,814,933.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB002