INTERACT

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program se snaží posílit účinnost politiky soudržnosti podporou výměny zkušeností, přenosu osvědčených postupů a šíření inovativních přístupů mezi programy územní spolupráce a jejich partnery.

Priority financování

V rámci programu jsou stanoveny dvě priority:

  • poskytování služeb
  • technická pomoc

Očekávané dopady

Tento program je velmi specifický, může totiž ovlivnit pouze způsob účinnější implementace dalších programů spolupráce a kooperačních činností za účelem splnění těchto cílů:

  • zlepšení kapacity v oblasti řízení a kontroly u více než 84 % programů evropské územní spolupráce (EÚS);
  • zlepšení kapacity v oblasti zaznamenávání výsledků a komunikace o nich u více než 80 % evropských programů EÚS;
  • zlepšení kapacity v oblasti řízení spolupráce za účelem implementace inovativních přístupů (Evropské seskupení pro územní spolupráci – ESÚS, revolvingové fondy, makroregionální strategie atd.) u více než 84 % programů EÚS.

Regions

  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czechia
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Netherlands
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • United Kingdom

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002