Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Česká republika

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Operační program (OP) podstatnou měrou přispěje k posílení schopnosti země dosáhnout konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Za tímto účelem se bude zaměřovat na následující tematické cíle (TC): 1, 2, 3, 4 a 7.

Program se bude zaměřovat na podporu inovačního potenciálu a konkurenceschopností podniků s cílem zvýšit jejich přidanou hodnotu, stimulovat růst a tvorbu pracovních míst a zlepšovat výkonnost systémů výzkumu a inovací (VaI), mimo jiné zvýšením soukromých investic do VaI. Program bude jedním z hlavních nástrojů pro implementaci, které umožní splnit cíle strategie inteligentní specializace.

Priority financování

Program se bude soustředit na čtyři hlavní priority:

 • rozvoj výzkumu a inovací,
 • rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP,
 • účinné využívání energie a zdrojů v MSP a podpora nízkouhlíkových technologií,
 • rozvoj vysokorychlostních internetových sítí a sofistikovaných služeb IKT.

Očekávané dopady:

 • podpora více než 1 970 podniků formou grantů v rámci TC1,
 • vytvoření 12 000 nových pracovních míst v podnicích v rámci TC3,
 • mobilizace 600 nových žádostí o ochranu práv duševního vlastnictví,
 • roční snížení emisí skleníkových plynů o 300 000 tun CO2,
 • vytvoření 50 nových nebo modernizovaných inovačních infrastruktur,
 • zvýšení počtu inovativních nízkouhlíkových technologií.

Regions

 • Czechia
  • Střední Čechy
  • Jihozápad
  • Severozápad
  • Severovýchod
  • Jihovýchod
  • Střední Morava
  • Moravskoslezsko

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 3,850,109,773.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 7,263,510,337.00 €

Total EU contribution: 3,850,109,773.00 €

View the data

CCI number: 2014CZ16RFOP001