Operační program Praha - pól růstu ČR

Česká republika

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program usiluje o posílení hospodářského růstu v regionu Praha a chce přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Financování z EU bude zaměřeno na posílení výzkumu, technologického vývoje a inovací, na udržitelnou městskou mobilitu a úspory energie ve veřejných budovách a na podporu sociálního začleňování a vyšší kvality vzdělání.

Priority financování

Program se bude soustředit na čtyři hlavní priority:

 • posilování výzkumu,      technologického vývoje a inovací;
 • udržitelná mobilita a      úspory energie;
 • podpora sociálního      začleňování a boj proti chudobě;
 • vzdělávání a podpora      zaměstnanosti.

Očekávané dopady

 • 5% nárůst investic ze      strany podniků do veřejných institucí výzkumu a vývoje;
 • zajištění podpory pro      300 malých a středních podniků;
 • 1 500 parkovacích      míst P+R, která zvýší atraktivitu veřejné dopravy;
 • zajištění podpory pro      112 zařízení poskytujících sociální služby a 30 podniků poskytujících komunitní      aktivity;
 • 13% nárůst návštěvnosti      předškolních zařízení dětmi ve věku 3 let;
 • zvýšení dostupnosti a      kvality zařízení zajišťujících péči o děti a vzdělávacích institucí ve      městě: vytvoření více než 3 000 nových pracovních míst v zařízeních      zajišťujících péči o děti a ve vzdělávacích zařízeních;
 • zajištění podpory z ESF, kterou v rámci OP obdrží téměř 33 000 lidí.

Text programu

Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Regions

 • Czechia
  • Praha

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 153,611,659.00 €
 • European Social Fund (ESF): 47,978,445.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 403,180,208.00 €

Total EU contribution: 201,590,104.00 €

View the data

CCI number: 2014CZ16M2OP001