(Interreg V-A) DE - CZ - Germany/Saxony-Czech Republic

Interreg

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Program spolupráce se zaměřuje na některé důležité přeshraniční problémy spjaté s implementací strategie Evropa 2020 v regionu na pomezí Německa a České republiky.

Priority financování

Program se soustředí na čtyři hlavní priority:

 • podpora přizpůsobování se změnám klimatu;
 • ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů;
 • investice do vzdělávání, odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního vzdělávání;
 • posilování institucionálních kapacit veřejných orgánů a zúčastněných stran a efektivní práce orgánů veřejné správy, spolupráce mezi občany a institucemi.

Očekávané dopady

 • zlepšení koordinace v oblasti prevence a řízení rizik, zlepšení ochrany občanů a podniků, rychlejší reakce v případě přírodních katastrof;
 • lepší kvalita vody v přeshraničních vodních útvarech (vodních tocích, podzemní a povrchové vodě), rozvinutější a atraktivnější destinace pro udržitelný turistický ruch, více návštěvníků v regionu;
 • více přeshraničního vzdělávání a školení pro všechny věkové skupiny (předškolní, základní a střední školy, odborná příprava, celoživotní vzdělávací akce pro dospělé), včetně jazykových a mezikulturních školení, lepší zaměstnatelnost mladých lidí;
 • užší spolupráce v sektorech, jako je územní plánování, regionální rozvoj, veřejná doprava a policie. V rámci této priority mohou být financovány i menší projekty na bázi spolupráce občanské společnosti, které usilují o lepší porozumění mezi kulturami.

Regions

 • Czechia
  • Severozápad
  • Severovýchod
 • Germany
  • SACHSEN
  • Dresden
  • Chemnitz
  • Leipzig
  • THÜRINGEN

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 157,967,067.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 189,274,570.00 €

Total EU contribution: 157,967,067.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB017