Integrovaný regionální operační program

Česká republika

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Integrovaný regionální operační program (IROP) zlepší veřejnou správu a veřejné služby v České republice, především v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, sociálního začleňování, regionální dopravy, rozvoje měst a kultury.

Priority financování

Program se bude soustředit na následující hlavní priority:

 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace regionálních silnic 1. a 2. třídy by měla zlepšit propojení mezi regiony. Cílem je rovněž rozvoj veřejné dopravy a příprava intervenčních opatření směřujících k prevenci rizik (např. povodní),
 • Předpokládá se, že investice přispějí k modernizaci stávající vzdělávací infrastruktury základních a středních škol, podpoří přechod k většímu podílu komunitních služeb v oblasti zdravotní péče a napomohou k vytváření sociálních podniků. Investice také podpoří začleňování marginalizovaných komunit, především Romů, například formou sociálního bydlení, případně zakládáním mobilních týmů zajišťujících pohotovostní zdravotní péči.
 • V rámci veřejné správy budou lépe využívány nástroje IKT (rozšíření spektra služeb elektronické státní správy) a dojde ke zlepšení stavu nejdůležitějších národních kulturních památek.

Očekávané dopady:

 • 146 km nových regionálních silnic,
 • 729 km rekonstruovaných nebo modernizovaných regionálníchsilnic,
 • 35% podíl veřejné dopravy na celkovém objemu osobnídopravy,
 • 225 km nových cyklostezek,
 • 5 000 podporovaných bytových jednotek pro sociální bydlení,
 • 10 nových komunitních center,
 • 30 nových mobilních týmů zajišťujících pohotovostní zdravotní péči,
 • snížení spotřeby energie v oblasti bydlení o 8.5%
 • 4% nárůst počtu návštěvníků národníchkulturních památek,
 • 50% zvýšení aktivity v oblasti elektronické státní správy.

Regions

 • Czechia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 4,763,230,350.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 5,575,445,155.00 €

Total EU contribution: 4,763,230,350.00 €

CCI number: 2014CZ16RFOP002