Operační program životní prostředí

Česká republika

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Mezi hlavní cíle operačního programu patří ochrana a zlepšení životního prostředí pro občany České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů činností člověka na životní prostředí a zmírňování dopadu změny klimatu.

Priority financování

Program se bude soustředit na pět hlavních priorit:

 • zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,
 • zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 • zlepšování odpadových a materiálových toků a snižování ekologické zátěže a rizik pro životní prostředí,
 • péče o přírodu a krajiny a jejich ochrana,
 • úspory energie ve veřejném sektoru.

Očekávané dopady:

 • lepší čištění odpadních vod pro dalších 60 000 lidí,
 • lepší dodávky vody pro dalších 150 000 lidí,
 • přínos pro 80 000 obyvatel v oblasti protipovodňových opatření,
 • roční zvýšení kapacity recyklace odpadu o 700 000 tun,
 • 1 600 opatření na podporu druhů a stanovišť,
 • roční snížení emisí skleníkových plynů o 620 000 tun CO2,
 • snížení koncové spotřeby energie ve veřejných budovách o 2 000 000 gigajoulů(GJ).

Regions

 • Czechia

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 2,276,788,653.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 512,824,885.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 3,281,898,283.00 €

Total EU contribution: 2,789,613,538.00 €

CCI number: 2014CZ16M1OP002