Operační program doprava

Česká republika

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Mezi hlavní cíle operačního programu (OP) patří podpora udržitelných druhů dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách za účelem podpory konkurenceschopné ekonomiky a adekvátních dopravních služeb.

Priority financování

Program se bude soustředit na následující hlavní priority:

 • zlepšení železniční infrastruktury a podpora udržitelných druhů dopravy,
 • podpora výstavby či modernizace dálnic a rychlostních silnic v rámci sítě TEN-T a podpora zavádění stanic s alternativními palivy,
 • zlepšení napojení regionů a sekundárních uzlů na silniční síť.

Očekávané dopady:

 • 140 km rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí,
 • 8 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí,
 • 12% zvýšení výkonu kombinované dopravy,
 • 140 nových nebo modernizovaných železničních dopravních prostředků,
 • 95 km nových dálnic a rychlostních silnic sítě TEN-T,
 • navýšení kapacity pro dobíjení elektromobilů o 15 000 kW,
 • 40 km nových nebo modernizovaných větších silnic v regionech,
 • snížení nehodovosti v městských oblastech v důsledku nasazení inteligentních dopravních systémů (ITS).

Regions

 • Czechia

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 3,657,452,860.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 902,317,139.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 5,364,435,295.00 €

Total EU contribution: 4,559,769,999.00 €

CCI number: 2014CZ16M1OP001