Operační program Technická pomoc

Česká republika

Další nástroje

 

Programme description

Hlavní cíle

Operační program je zaměřen na posílení administrativních kapacit země v oblasti koordinace, správy a kontroly evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Bude se soustředit zejména na koordinaci činností stanovených v rámci dohody o partnerství a souvisejících operačních programů a také na zlepšení sledování, kontroly a certifikace těchto programů.

Priority financování

Program se bude soustředit na dvě hlavní priority:

 • podpora správy a koordinace dohody o partnerství;
 • zajištění jednotného systému sledování založeného na vysokém stupni počítačového zpracovávání dat.

Očekávané dopady

 • financování více než 500 zaměstnanců spravujících ESIF;
 • snížení fluktuace pracovníků a zvýšení úrovně jejich spokojenosti;
 • informovanost minimálně 85 % občanů České republiky o ESIF;
 • zvýšení zájmu veřejnosti o ESIF;
 • organizování školení, workshopů a seminářů k tématům, jako je například zadávání veřejných zakázek a boj proti korupci a podvodům;
 • organizování informačních a komunikačních akcí;
 • podpora splnění předběžných podmínek;
 • 90 % postupů spojených s implementací ESIF zahajováno přes internet.

Regions

 • Czech Republic

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 209,704,582.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance

Financial information

Total OP budget: 246,711,274.00 €

Total EU contribution: 209,704,582.00 €

CCI number: 2014CZ16CFTA001